logo
en vi ko
logo
ko vi en
+84 28 62966773 hotline
KHO

Chúng tôi thuê ngoài các loại kho khác nhau để đáp ứng nhu cầu chuyên biệt của từng khách hàng, từ loại kho thông thường, kho chuỗi cung ứng, kho ngoại quan, kho CFS…

Nổi Bật

© 2017 RED WING Co.Ltd,. - Design by Vietit
phone